×
Đề tài cấp Trường
Stt Tên đề tài Mã số Người tham gia Năm hoàn thành
1. Nghiên cứu xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai thác cdaif hạn cho các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam T20-16 Chủ nhiệm – Trần Đình Bão và nnk 2021
2. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam T20-15 Chủ nhiệm – Lê Quí Thảo và nnk 2021
3. Mô hình hóa khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt hỗ trợ thiết kế và lập kế hoạch khai thác một số mỏ đá khối ở Việt Nam T17-36 Chủ nhiệm - Nguyễn Anh Tuấn và nnk 2018
4. Nghiên cứu lựa chọn cấu trúc cột bua hợp lý để nâng cao hiệu quả đập vỡ đất đá và giảm thiểu cường độ sóng đập không khí khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên lớn vùng Quảng Ninh. T17-16 Chủ nhiệm- Trần Quang Hiếu và nnk 2017
5. Nghiên cứu xác định khoảng cách an toàn về sóng chấn động khi nổ mìn khai thác than tại khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch, Công ty CP xí nghiệp than Uông Bí, Quảng Ninh. CĐM/06/17 Chủ nhiệm- Trần Quang Hiếu và nnk 2017
6. Nghiên cứu Xây dựng phần mềm đọc và xử lý dữ liệu phục vụ công tác lập hộ chiếu nổ mìn trên nền Autocad HCM/02/16 Tham gia - Trần Quang Hiếu và nnk 2016
7. Nghiên cứu hoàn thiện các thông số của HTKT nhằm nâng cao góc nghiêng bờ công tác cho mỏ than Na Dương Chủ nhiệm - Đỗ Ngọc Hoàn và nnk 2015
8. Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành nội dung nổ mìn điện cho môn học phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn T15-19 Chủ nhiệm - Phạm Văn Hòa và nnk 2015
9. Xây dựng phần mềm thiết kế và mô phỏng trình tự nổ cho công tác khoan nổ mìn mỏ lộ thiên T13-38 Tham gia - Phạm Văn Hòa và nnk 2013
10. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá khối đá theo mức độ khó nổ và ứng dụng vào thiết kế nổ khi khai thác đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam T13-33 Chủ nhiệm - Phạm Văn Hòa và nnk 2013
11. Nghiên cứu áp dụng phương pháp nổ mìn tầng cao trong môi trường nén nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và bảo vệ môi trường cho mỏ quặng sắt Nà Lũng - Cao Bằng T21-10 Chủ nhiệm - Trần Quang Hiếu và nnk 2010
12. Nghiên cứu xác định chiều dày tối thiểu của vỉa than cho phép khai thác N2010-40 Chủ trì - Lê Thị Thu Hoa và nnk 2010
13. Nghiên cứu phương pháp khai thác phối hợp Lộ thiên và Hầm lò nhằm đạt sản lượng tối đa và đem lại hiệu quả kinh tế cho khu vực Hạ Vinh, mỏ sắt Tùng Bá - Hà Giang T12-09 Tham gia - Trần Quang Hiếu, Lê Thị Minh Hạnh và nnk 2009
14. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các điều kiện địa chất của vỉa và kích thước của máy xúc với các phương pháp xúc chất N2009-43 Chủ trì - Lê Thị Thu Hoa và nnk 2009
15. Nghiên cứu xác định chiều dày lớp tổn thất tương đương và làm nghèo tương đương khi khai thác than vùng Quảng Ninh theo khả năng bóc tách của máy xúc thủy lực gầu ngược T34-2008 Chủ trì - Lê Thị Thu Hoa và nnk 2008
16. Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán xác định sản lượng hợp lý cho các mỏ khai thác lộ thiên sâu vùng Quảng Ninh. T41-2007 Chủ nhiệm - Nguyễn Anh Tuấn và nnk 2007
17. Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ chủ yếu hợp lý trong khai thác lộ thiên các mỏ nhỏ công ty Đông Bắc Tham gia - Lê Thị Thu Hoa và nnk 2001
18. Nghiên cứu phương pháp mô tả thân khoáng sàng và đề xuất những phương pháp thích hợp ứng dụng cho phần mềm máy tính về mỏ 04NB-99 Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 1999