MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHÁC

Cán bộ Bộ môn KTLT thăm quan kỹ thuật tại mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Bộ môn KTLT thăm quan nghỉ hè tại Malaysia

Bộ môn KTLT thăm quan Bà Nà Hills tại Đà Nẵng, 2014

Cán bộ Bộ môn KTLT thăm quan thực tế khu du lịch Bửu Long, Biên Hòa - Đồng Nai
(Sau khi cải tạo và phục hồi môi trường mỏ đá vôi)

Bộ môn KTLT thăm quan du lịch tại Trung Quốc

Cán bộ Bộ môn KTLT cùng các Giáo sư Thái Lan thăm quan thực tế tại mỏ Apatit Lào Cai

Bộ môn KTLT thăm và làm việc tại Nhà máy sản xuất Nitrat Amon – Thái Bình, 2015

Bộ môn KTLT thăm quan du lịch tại LB Nga, 2014

Thăm quan thực tế tại Hà Giang, 2015

Thăm viếng Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Ngã 3 Đồng Lộc

Thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 2015

Cán bộ Bộ môn KTLT thăm quan Hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Cán bộ Bộ môn KTLT tham dự Đại hội Công đoàn Khoa Mỏ nhiệm kỳ 2013-2018

Giao lưu bóng đá cùng Công ty CP Than Hà Lầm - TKV

Cán bộ Bộ môn KTLT tham dự Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Mỏ

Tham gia Hội diễn văn nghệ Cán bộ, viên chức Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2013

Cán bộ Bộ môn KTLT tham dự Hội khỏe truyền thống 26-3 Trường ĐH Mỏ - Địa chất