MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Thăm quan thực tế nổ mìn dưới nước tại Cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh, 2014

Bộ môn KTLT thăm và làm việc tại Nhà máy Hóa chất Z121 - Bộ Quốc phòng, 2013

Thăm và làm việc tại Công ty CP Than Cọc Sáu - TKV, 2015

Bộ môn KTLT thăm quan thực tế nổ mìn tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch, 2015

Bộ môn KTLT làm việc tại Công ty than Khe Sim - Tổng Công ty Đông Bắc, 2015

Bộ môn KTLT cùng Đoàn công tác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
thăm và làm việc tại Công ty CP Than Hà Lầm - TKV, 2015

Bộ môn KTLT thăm quan mỏ quặng Antimon - Hà Giang, 2015

Thăm quan và làm việc tại Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương

Thăm quan và làm việc tại mỏ đá tỉnh Bà Rịa

Bộ môn KTLT thăm quan mỏ cát trắng tỉnh Bình Định

Thăm quan mỏ cát vàng tại Cao Bằng

Cán bộ Bộ môn KTLT thăm quan mỏ khai thác đá khối tại Bình Định, 2015

Cán bộ Bộ môn KTLT thăm quan thực tế mỏ đá trắng Mông Sơn - Yên Bái

Thăm và làm việc tại Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO, 2014

Bộ môn KTLT thăm quan thực tế Nhà máy thủy điện Thác Bà, 2014