Dự án EASM-VIET

  • Tên dự án: Nhận thức về môi trường và khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
  • Thời gian: 2021-2023
  • Điều phối dự án: GS.TS Carsten Drebestedt (CHLB Đức); GS.TS. Bùi Xuân Nam (Việt Nam)
  • Các đơn vị tham gia thực hiện:

Phía Việt Nam:

+ Trường Đại học Mỏ - Địa chất

+ Trường Đại học Y tế Công cộng

+ Chi nhánh Mỏ tuyển đồng, Sin Quyền, Lào Cai - Vimico, Tổng Công ty Khoáng sản KTV

+ Công ty CP đồng Tà Phời - Vinacomin

Phía CHLB Đức:

+ Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF)

+ Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V., Finsterwalde (FIB)

+ Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V., Dresden (DGFZ)

+ G.U.B. Ingenieur AG - Geo Umwelt Bau, Zwickau (G.U.B.)

+ Umwelt-Geräte-Technik GmbH, Müncheberg (UGT)

+ WISMUT GmbH, Chemnitz