MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Bộ môn KTLT làm việc tại Trường Đại học Bergakademie Freiberg-CHLB Đức, 2011

Bộ môn KTLT thăm và làm việc tại Trường ĐH Mỏ Saint Petersburg- LB Nga, 2014

Cán bộ của Bộ môn KTLT cùng Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường
thăm quan kỹ thuật và làm việc tại Trường ĐH New South Wales – Úc, 2012

Cán bộ Bộ môn KTLT cùng các giáo sư Trường Đại học Chiangmai - Thái Lan thăm quan thực tế
nổ mìn do Công ty CN Hóa chất mỏ Nam Bộ triển khai tại các mỏ đá ở Vũng Tàu, 2014