MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC NCKH

Cán bộ Bộ môn KTLT tham dự Hội nghị khoa học quốc tế ICAM-2014 tại Vũng Tàu

Bộ môn KTLT tổ chức Workshop về ứng dụng của SURPAC trong ngành mỏ, 2014

Cán bộ Bộ môn KTLT tham dự Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc 2014

Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2014

Cán bộ Bộ môn Khai thác lộ thiên Báo cáo khoa học tại Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc