Danh sách thạc sĩ đã bảo vệ tại bộ môn
Stt Họ và tên Năm bảo vệ
1. Lê Thị Thu Hoa 1998
2. Khương Xuân Thiệp 1998
3. Nguyễn Xuân Ba 2000
4. Lê Văn Quyển 2000
5. Bùi Xuân Nam 2000
6. Nguyễn Văn Thương 2000
7. Đàm Trọng Thắng 2000
8. Lê Đức Chinh 2000
9. Nguyễn Hoà 2000
10. Lê Ngọc Ninh 2002
11. Nguyễn Thị Ngọc Lâm 2002
12. Đinh Bá Phong 2003
13. Nguyễn Đình An 2003
14. Trịnh Minh Cương 2003
15. Phạm Quang Ngũ 2003
16. Hoàng Tuấn Chung 2004
17. Lê Hữu Hà 2004
18. Lu Văn Thực 2005
19. Phạm Duy Thanh 2005
20. Vũ Trọng Hùng 2005
21. Phạm Văn Hoà 2005
22. Mai Văn Lực 2005
23. Nguyễn Duy Trung 2005
24. Phạm Anh Tuấn 2005
25. Đặng Thanh Bình 2006
26. Nguyễn Khánh Hà 2006
27. Dương Thanh Tú 2006
28. Đinh Minh Thoán 2006
29. Đỗ Quang Hưng 2006
30. Vũ Đình Hiếu 2007
31. Đỗ Ngọc Tước 2007
32. Vũ Minh Thành 2007
33. Nguyễn Hữu Hiệu 2007
34. Nguyễn Minh Huấn 2007
35. Phùng Quốc Anh 2007
36. Nguyễn Tô Hoài 2008
37. Đặng Thị Hải Yến 2008
38. Trần Hạnh Vinh 2008
39. Nguyễn Thị An 2008
40. Nguyễn Bích Ngọc 2008
41. Nguyễn Anh Tuấn 2008
42. Bùi Việt Dũng 2008
43. Hà Duy Luỹ 2008
44. Vũ Thị Oanh 2008
45. Nguyễn Thành Trung 2008
46. Lê Đức Ánh 2008
47. Trần Văn Hùng 2008
48. Phan Xuân Toản 2008
49. Nguyễn Văn Đức 2009
50. Nguyễn Thị Quy 2009
51. Nguyễn Khăc Quyền 2009
52. Nguyễn Thăng Thanh 2009
53. Nguyễn Văn Phối 2009
54. Lê Văn Mạnh 2009
55. Đoàn Trung Sỹ 2009
56. Nguyễn Tam Tính 2009
57. Phan Ngũ Hoành 2009
58. Đoàn Thị Mai Hương 2009
59. Phạm Thành Trung 2009
60. Nguyễn Thu Thuỳ 2009
61. Võ Minh Đức 2010
62. Nguyễn Minh Hoàng 2010
63. Nguyễn Xuân Bình 2010
64. Nguyễn Quốc Đoạt 2010
65. Lưu Ngọc Thành 2010
66. Nguyễn Văn Hải 2010
67. Trần Quang Hiếu 2010
68. Mai Thành Trung 2010
69. Nguyễn Tuấn Thành 2010
70. Bùi Văn Thành 2010
71. Tạ Dương Sơn 2010
72. Phạm Xuân Tráng 2010
73. Bùi Văn Tuyên 2010
74. Nguyễn Văn Tráng 2010
75. Vũ Châu Tuấn 2010
76. Phạm Văn Chinh 2010
77. Hoàng Xuân Hạnh 2010
78. Cao Văn Hảo 2010
79. Nguyễn Xuân Toản 2010
80. Phạm Thái Hợp 2010
81. Đặng Văn Châu 2010
82. Phan Hồng Việt 2010
83. Hoàng Anh Phong 2010
84. Nguyễn Quang Trung 2010
85. Hoàng Văn Toan 2010
86. Vũ Tấn Đạt 2010
87. Hồ Nguyễn Trí Mẫn 2010
88. Ngô Thành Tâm 2010
89. Bùi Như Tùng 2010
90. Nguyễn Xuân Quang. 2010
91. Hoàng Cao Phương 2010
92. Trần Đức Dậu 2010
93. Lê Vinh Trung 2010
94. Nguyễn Khắc Thuận 2010
95. Phan Duy Tĩnh 2010
96. Đỗ Mạnh Cường 2010
97. Phạm Duy Trung 2010
98. Lê Văn Tuấn 2010
99. Đặng Ngọc Thanh 2010
100. Mai Quảng Thái 2010
101. Nguyễn Hoàng Trường 2010
102. Tạ Khải Đại 2010
103. Phạm Canh Quốc Hưởng 2010
104. Đỗ Vũ Hưng 2010
105. Nguyễn Lệ Thu 2010
106. Dương Trung Tâm 2010
107. Lê Thị Minh Hạnh 2010
108. Phạm Thu Hiền 2010
109. Phạm Văn Anh 2010
110. Đặng Duy Đạt 2010
111. Trần Trung Thái 2010
112. Nguyễn Phúc Đán 2010
113. Nguyễn Khánh Hùng 2010
114. Trần Văn Đạo 2011
115. Lê Thị Huệ 2011
116. Vũ Đình Hanh 2011
117. Đào Trọng Kiên 2011
118. Đoàn Văn Thanh 2011
119. Nguyễn Đăng Tâm 2011
120. Trần Tuấn Linh 2011
121. Trần Mạnh Tuấn 2011
122. Phạm Văn Việt 2011
123. Nguyễn Mạnh Hà 2011
124. Lê Quí Thảo 2011
125. Phạm Văn Hải 2012
126. Hoàng Hiệp 2012
127. Đỗ Ngọc Hoàn 2012
128. Lê Minh Nam 2012
129. Đặng Quốc Long 2012
130. Đỗ Ngọc Thắng 2012
131. Nguyễn Trọng Hiệp 2012
132. Nguyễn Đức Thu 2012
133. Phạm Trung Thông 2012
134. Nguyễn Văn Tráng 2012
135. Phan Bảo Trung 2012
136. Phạm Xuân Thương 2012
137. Phạm Ngọc Hoàng 2012
138. Phạm Minh Tiến 2012
139. Trương Thành Tâm 2012
140. Vũ Trọng Hiệt 2012
141. Vũ Đức Tuân 2013
142. Nguyễn Huy Trường 2013
143. Bùi Duy Nam 2013
144. Lê Hữu Khương 2013
145. Trần Đình Bão 2013
146. Phạm Văn Khảm 2013
147. Lê Trung Hiếu 2013
148. Trương Đình Quý 2013
149. Nguyễn Đức Vinh 2013
150. Nguyễn Phúc Nam 2013
151. Hoàng Lê Mạnh 2013
152. Ngô Đức Thành 2013
153. Mai Ngọc Luân 2013
154. Phạm Văn Quyết 2013
155. Hoàng Văn An 2013
156. Nguyễn Thị Liên 2013
157. Vũ Văn Cương 2013
158. Phạm Thanh Tuyền 2013
159. Bùi Kim Hưng 2013
160. Đỗ Thị Hà 2013
161. Nguyễn Trung Thành 2013
162. Bùi Hùng Mạnh 2013
163. Nguyễn Hoàng 2013
164. Nguyễn Hoàng Thương 2013
165. Nguyễn Thanh Bình 2013
166. Chu Văn Thương 2013
167. Vũ Đức Hoàng 2013
168. Nguyễn Hữu Đạt 2013
169. Hoàng Văn Dũng 2013
170. Nguyễn Thị Thu 2013
171. Bùi Văn Duy 2013
172. Đỗ Tất Thoan 2013
173. Trương Văn Chi 2013
174. Lê Bá Phức 2013
175. Nguyễn Văn Thịnh 2013
176. Bùi Trung Huynh 2013
177. Nguyễn Văn Long 2013
178. Lưu Văn Tâm 2013
179. Nguyễn Chung Chính 2013
180. Đỗ Văn Năng 2013
181. Mai Xuân Hùng 2013
182. Trần Hồ Giáo 2013
183. Lê Đức Phát 2013
184. Phạm Quốc Huy 2013
185. Phùng Bá Thiết 2013
186. Lê Công Điện 2013
187. Nguyễn Hoàng Hải 2013
188. Nguyễn Duy Cương 2013
189. Nguyễn Văn Thuấn 2013
190. Nguyễn Quang Vinh 2013
191. Đào Đình Tuấn 2013
192. Cao Bá Cường 2013
193. Nguyễn Lương Minh 2013
194. Quách Tăng Bình 2013
195. Trịnh Quang Trung 2013
196. Nguyễn Văn Biên 2013
197. Ngô Tuấn Anh 2013
198. Nguyễn Tuấn Phượng 2013
199. Đỗ Văn Chiến 2013
200. Vi Bá Lâm 2013
201. Dương Ngọc Ước 2013
202. Trịnh Văn Huynh 2013
203. Nguyễn Văn Tuyến 2013
204. Giáp Văn Kiên 2013
205. Phạm Công Liêm 2013
206. Nguyễn Văn Thỏa 2013
207. Bùi Thế Nam 2013
208. Phạm Thị Hồng 2013
209. Đỗ Văn Vinh 2013
210. Nguyễn Quốc Trí 2013
211. Trương Tiến Bình 2013
212. Trần Xuân Kỳ 2014
213. Vũ Hải Trung 2014
214. Phonepaserth Soukhan 2014
215. Nguyễn Văn Chính 2014
216. Đoàn Hòa 2014
217. Trần Khắc Hùng 2014
218. Nguyễn Thành Giao 2014
219. Lương Thanh Hưng 2013
220. Phạm Việt Anh 2013
221. Đỗ Văn Hoàng 2013
222. Lưu Văn Hiển 2013
223. Trương Văn Tuấn 2013
224. Vũ Đình Trường 2014
225. Phengsavanh Sensathi 2013
226. Trịnh Hải Cương 2014
227. Nguyễn Lân Đơn 2014
228. Nguyễn Phú Trung 2014
229. Lê Việt Phương 2014
230. Trần Đình Tú 2014
231. Nguyễn Tùng Lâm 2014
232. SiYang Yongxue 2015
233. Leepor Vaxingsong 2015
234. Vương Minh 2015
235. Lê Hữu Tiến 2015
236. Phạm Xuân Thủy 2015
237. Nguyễn Văn Được 2015
238. Nguyễn Anh Tuấn 2015
239. Trần Chí Dũng 2015
240. Nguyễn Văn Thành 2015
241. Trần Bá Bình 2015
242. Trần Quốc Hưng 2015
243. Lê Hoàng 2015
244. Ngô Thanh Tình 2015
245. Nguyễn Đức Tuấn 2015
246. Nguyễn Sỹ Hiệp 2015
247. Nguyễn Thế Lưu 2015
248. Nguyễn Hải Nam 2015
249. Nguyễn Văn Linh 2015
250. Hoàng Quốc Việt 2015
251. Lưu Văn Thọ 2015
252. Phạm Thành Đô 2015
253. Nguyễn Hữu Trực 2015
254. Vũ Đình Trọng 2015
255. Lê Minh Duẩn 2015
256. Chu Thị Thùy Dung 2016
257. Nguyễn Văn Quyền 2016
258. Nguyễn Văn Tuấn 2016
259. Nông Thái Hùng 2016
260. Hoàng Trọng Giang 2016
261. Nông Công Phổ 2016
262. Trần Thiện Hoàng Chi 2016
263. Lê Nho Thơ 2016
264. Phạm Mạnh Hùng 2016
265. Đặng Việt Hùng 2016
266. Trương Hậu 2016
267. Lê Quang Chiến 2016
268. Nguyễn Minh Dương 2016
269. Lê Thị Hải 2016
270. Phạm Xuân Khánh 2016
271. Phạm Ngọc Thành 2016
272. Trần Đình Tài 2016
273. Phí Trung Kiên 2016
274. Vũ Đình Hùng 2016
275. Bùi Quốc Văn 2016
276. Phạm Đức Hùng 2016
277. Trần Thị Mỹ Hạnh 2016
278. Phạm Tuân 2016
279. Lê Duy Hưởng 2016
280. Lê Minh Long 2016
281. Vũ Đức Tín 2016
282. Hoàng Anh Tuấn 2017
283. Chongneng Yang 2017
284. Nguyễn Hữu Nhân 2017
285. Huỳnh Cao Thái 2017
286. Pavee CHANTHAVONG 2017
287. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2017
288. Thanakone Thammavong 2017
289. Saisana Manhmanyvong 2017
290. Lê Hải Chung 2017
291. Hoàng Tuấn Anh 2017
292. Nguyễn Tuấn Anh 2017
293. Mai Hữu Hoàng 2017
294. Nguyễn Hoàng Hưng 2017
295. Trịnh Quang Tạo 2017
296. Nguyễn Văn Thái 2017
297. Vũ Đình Thủy 2017
298. Nguyễn Thế Thiện 2017
299. Lê Anh Tuấn 2017
300. Nguyễn Văn Vĩnh 2017
301. Phạm Duy Hưng 2017
302. Hoàng Thu Phong 2017
303. Nguyễn Doãn Sỹ 2017
304. Bạch Quang Thành 2017
305. Hoàng Mạnh Tuân 2017
306. Vũ Thị Mai 2016
307. Hoàng Mạnh Thắng 2017
308. Nguyễn Trường Đức 2018
309. Trần Tiến Dũng 2018
310. Chu Hữu Thái 2018
311. Phạm Tiến Dũng 2018
312. Nguyễn Văn Phúc 2018
313. Nguyễn Kông 2018
314. Lê Công Vũ 2018
315. Nguyễn Văn Nhật 2018
316. Nguyễn Thị Quyên 2018
317. Nguyễn Văn Huân 2018
318. Đỗ Tùng Dương 2018
319. Lê Văn Thắng 2018
320. Ma Văn Thủy 2018
321. Trần Thủy Lợi 2018
322. Dương Tuấn Anh 2018
323. Nguyễn Hữu Hanh 2018
324. Bùi Ngọc Hùng 2018
325. Nguyễn Văn Phong 2018
326. Đinh Thị Linh 2018
327. Đào Việt Hà 2018
328. Nguyễn Đình Hoàng 2018
329. Nguyễn Huy Quỳnh 2018
330. Nguyễn Tuấn Anh 2018
331. Nhữ Văn Phúc 2018
332. Đinh Minh Cương 2019
333. Nguyễn Ngọc Cường 2019
334. Lê Công Duy 2019
335. Phạm Thị Thu Hương 2019
336. Bùi Hải Linh 2019
337. Lê Văn Quang 2019
338. Bùi Kiên Quyết 2019
339. Nguyễn Minh Thắng 2019
340. Phonephilom KEOMAN 2019
341. Bounpanh PHOMMASANH 2019
342. Nguyễn Văn Thuấn 2019
343. Vũ Văn Khẩn 2019
344. Nguyễn Quang Trọng 2019
345. Lê Đức Cảnh 2019
346. Bùi Quý Đạt 2019
347. Đinh Thái Bình 2019
348. Nguyễn Tiến Đạt 2019
349. Bùi Văn Hưng 2019
350. Thái Đình Hiếu 2019
351. Nguyễn Xuân Thành 2019
352. Ngô Thanh Tùng 2019
353. Nguyễn Tiến Huy 2019
354. Nguyễn Thế Đức 2019
355. Nguyễn Đức Hải 2019
356. Nguyễn Văn Ninh 2019
357. Nguyễn Duy Hùng 2019
358. Phan Đức Minh 2019
359. Đoàn Minh Kiên 2019
360. Bùi Hữu Phi 2019
361. Nguyễn Thị Nhường 2019
362. Nguyễn Công Viên 2019
363. Trần Văn Hoàn 2019
364. Nguyễn Đăng Tích 2019
365. Trần Văn Thiều 2019
366. Lương Văn Chinh 2019
367. Phạm Trung Hiển 2019
368. Vũ Văn Giang 2019
369. Vũ Thành Trung 2019
370. Nguyễn Hoàng Hà 2019
371. Nguyễn Thái Phú 2019
372. Nguyễn Tuấn Hiếu 2020
373. Lương Xuân Thưởng 2020
374. Nguyễn Tiến Huy 2020
375. Phetdavong VILAYVANH 2020
376. Nilandon PHENGCHANTH 2020