MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ KHAI THÁC MỎ 4.0

Hình 1. Một số hình ảnh tiếp nhận thiết bị của PTN Công nghệ khai thác lộ thiên năm 2008, tiền thân của Phòng thí nghiệm Công nghệ khai thác mỏ 4.0.

Hình 2. Sinh viên trong giờ thực hành tin học ứng dụng trong thiết kế mỏ lộ thiên, 2020

Hình 3. Nghiên cứu thực tế quá trình phối hợp giữa máy xúc và ô tô trên mỏ lộ thiên

Hình 4. Nghiên cứu công nghệ chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trên mỏ lộ thiên

Hình 5. Nghiên cứu công nghệ vận tải trên mỏ lộ thiên

Hình 6. Nghiên cứu công nghệ khai thác tại các mỏ sa khoáng

Hình 7. Tối ưu hóa biên giới mỏ lộ thiên bằng phần mềm chuyên dụng

Hình 8. Trao đổi nghiên cứu về công nghệ 4.0 trong khai thác lộ thiên tại CHLB Đức

Hình 9. Xây dựng bản đồ 3D mỏ phục vụ giám sát an toàn và môi trường mỏ

Hình 10. Xây dựng các mô hình dự báo chất lượng không khí trên mỏ lộ thiên

Hình 11. Xây dựng các mô hình ổn định bờ mỏ lộ thiên

Hình 12. Xây dựng các mô hình cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác mỏ

Hình 13. Ứng dụng AI trong việc đánh giá, mô phỏng các hoạt động khai thác lộ thiên

Hình 14. Xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ

(a)

(b)

Hình 15. Tổ chức Hội nghị quốc tế Những tiến bộ trong Khai thác mỏ và Xây dựng ngầm - 2008 (a) và tham quan thực tế về công nghệ khai thác liên tục tại CHLB Đức - 2011 (b)

(a)

(b)

Hình 16. Làm việc với chuyên gia nước ngoài (Mỹ, Canada) tại mỏ apatit Lao Cai (a) năm 2010; mỏ đa kim Núi Pháo - Thái Nguyên (b) và mỏ đồng Sin Quyền – Lào Cai (c) năm 2019