1. Học bổng của Bộ môn KTLT cho sinh viên đại học ngành Khai thác mỏ có ý thức vượt khó, đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt: 02 suất / năm học; giá trị: 2.000.000 đồng / suất.
  2. Học bổng của GS.TS. Bùi Xuân Nam cho học viên cao học quốc tế, ưu tiên Lào, Campuchia ngành Khai thác mỏ (chuyên ngành KTLT) (do chính GS xét chọn, có sự giới thiệu của đại diện cơ quan quản lý của nước bạn): 01 suất / năm học; trị giá 10.000.000 đồng/năm.
  3. Tài trợ của Bộ môn KTLT cho sinh viên đại học ngành Khai thác mỏ tham gia nghiên cứu khoa học: 02 nhóm / năm học; giá trị: 2.000.000 đồng / nhóm.
  4. Các thầy cô giáo khác của Bộ môn KTLT sẽ có các học bổng và tài trợ khác cho các em sinh viên và học viên cao học học giỏi vượt khó (sẽ có thông tin sau).
  5. Các cựu sinh viên ngành Mỏ sẽ có các học bổng và tài trợ khác cho các em sinh viên và học viên cao học học giỏi vượt khó (sẽ có thông tin sau).
  6. Phần thưởng của Bộ môn KTLT cho thầy, cô có thành tích xuất sắc trong xúc tiến các khóa học bồi dưỡng, mở lớp đại học, cao học và NCS: 01 phần thưởng / năm học; trị giá: 3.000.000 đồng / phần thưởng.
  7. Phần thưởng của Bộ môn KTLT cho thầy, cô có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế (ISI/Scopus): 01 phần thưởng / năm học; trị giá: 3.000.000 đồng / phần thưởng.
  8. Phần thưởng của Bộ môn KTLT cho thầy, cô có thành tích xuất sắc trong việc triển khai các đề tài NCKH các cấp: 01 phần thưởng / năm học; trị giá: 3.000.000 đồng / phần thưởng.