×
Đề tài cấp Tỉnh
Stt Tên đề tài Mã số Người tham gia Năm hoàn thành
1. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -100m mỏ đá Thường Tân III và Thường Tân IV xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 3209/QĐ-UBND Bình Dương Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2019
2. Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 4297/QĐ - UBND Quảng Ninh Thực hiện chính- Trần Quang Hiếu và nnk 2019
3. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -130m mỏ đá Núi Nhỏ 831 QĐ/UBND tỉnh Bình Dương Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2019
4. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -150m cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương 2385/QĐ-UBND Bình Dương Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2018
5. Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật công nghệ và quản lý nhằm giảm tổn thất tài nguyên và ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác một số khoáng sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 93M/12 Chủ nhiệm - Nguyễn Phụ Vụ/Lê Thị Huệ và nnk 2012
6. Đánh giá hiện trạng, xây dựng mô hình công nghệ khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường tại các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn 410/QĐ-UBND Bắc Kạn Tham gia - Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn và nnk 2010
7. Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ thân thiện với môi trường để khai thác quặng inmenit (Ti) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ VN/06/008 Tham gia - Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn và nnk 2009
8. Ứng dụng giải pháp nổ mìn khai thác mới nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá, giảm chấn động và ô nhiễm môi trường tại một số mỏ đá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 14/MHNRVP-2009 Tham gia - Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An và nnk 2009
9. Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn tỉnh Hà Tây 118QĐ/KHĐT-QH Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2008