×
Đề tài cấp Bộ
Stt Tên đề tài Mã số Người tham gia Năm hoàn thành
1. Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học B2020-MDA-16 Chủ nhiệm – Nguyễn Hoàng và nnk 2022
2. Mô hình hóa khối đá nứt nẻ và chấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác một số mỏ đá khối Việt Nam. B2019-MDA Chủ nhiệm - Nguyễn Anh Tuấn và nnk 2020
3. Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu cường độ sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn DT174047 Thực hiện chính- Trần Quang Hiếu và nnk 2017
4. Hoàn thiện, phát triển giáo trình môn học an toàn, vệ sinh lạo động và các tài liệu kèm theo cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ-địa chất B2015-02-06ATLĐ Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2016
5. Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy giáo trình môn học ATVSLĐ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bộ bài giảng điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các trường ĐH, CĐ và TCCN. B2014-02-05ATLĐ Chủ nhiệm - Vũ Đình Hiếu và nnk 2015
6. Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn-vệ sinh lao động tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ-địa chất B2013-02-04ATLĐ Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2014
7. Thử nghiệm lần 2 và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho tất cả các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất B2011-02-03ATLĐ Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2013
8. Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ- địa chất B2010-02-02ATLĐ Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2012
9. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả nổ mìn tạo biên khi thi công đường hầm quân sự 2012.31.011/KQ-KHCN Tham gia - Bùi Xuân Nam và nnk 2012
10. Nghiên cứu điều chỉnh bổ sung chương trình và giáo trình môn học an toàn-vệ sin lao động cho các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ- địa chất. B2009-02-01ATLĐ Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2010
11. Nghiên cứu các thông số của lượng thuốc nổ có đường kính khác nhau trong cùng lỗ khoan nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn và giảm thiểu những tác động có hại đến môi trường tại một số mỏ đá vôi Việt Nam 092.09RD/HĐ-KHCN Tham gia - Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An và nnk 2009
12. Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ phá vỡ đất đá bằng cơ giới cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của VN B2006-02-11 Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2008
13. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường chuyên ngành đối với các dự án khai thác lộ thiên 2007-04-302/KQNC Tham gia - Vũ Đình Hiếu và nnk 2007