×
Danh sách đề tài luận án tiến sĩ
Stt Họ và tên học viên Tên đề tài Người hướng dẫn Năm bảo vệ
1. Hồ Sĩ Giao Nghiên cứu chỉ tiêu tiến độ công trình trên mỏ lộ thiên khai thác vỉa dốc và dốc đứng Trần Mạnh Xuân, Phạm Văn Hiên 20/10/1981
2. Nguyễn Thanh Tuân Nghiên cứu chọn phương pháp khai thác hợp lý cho khoáng sàng đá vôi Việt Nam Đoàn Phương, Lê Quang Hồng 15/9/1986
3. Hoàng Thị Hồng Xác định trường ứng nhiệt và biến dạng trong đất đá khi có nổ mìn Lê Quang Hồng, Phạm Văn Hiên 12/10/1987
4. Nguyễn Phụ Vụ Xác định sơ đồ công nghệ hợp lý khi khai thác than các vỉa than dốc thoải và dốc xiên ở Việt Nam Trần Mạnh Xuân 18/11/1995
5. Lê Tuấn Lộc Đánh giá hiệu quả công nghệ và nghiên cứu các sơ đồ công nghệ khai thác bằng sức nước cho một số mỏ sa khoáng Việt Nam Hồ Sĩ Giao 20/5/1996
6. Trần Trung Dũng Nghiên cứu những điều kiện về công nghệ đảm bảo khả năng nâng cao góc dốc của bờ công tác cho các khu vực có đới công tác lớn ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh Trần Mạnh Xuân 31/8/1996
7. Hoàng Văn Liễu Nghiên cứu một số sơ đồ công nghệ khai thác chọn lọc phù hợp với khoáng sàmg apatit Lào Cai Trần Mạnh Xuân 27/1/1997
8. Nguyễn Đăng Tế Nghiên cứu hoàn thiện các thông số cơ bản của phương pháp nổ mìn buồng trong thi công xây dựng đường ở một số mỏ đá của Việt Nam Nhữ Văn Bách 30/1/1997
9. Nguyễn Văn Thành Nghiên cứu giảm mức độ ảnh hưởng của tải trọng xung đột tác động lên kết cấu công trình do sóng nổ gây ra Nhữ Văn Bách, Nguyễn Hữu Bảng 12/3/1997
10. Nguyễn Sỹ Hội Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm hạn chế tác động khi khai thác mỏ lộ thiên đến môi trường sinh thái Hồ Sĩ Giao Nhữ Văn Bách 24/6/2003
11. Lê Đức Phương Nghiên cứu hoàn thiên công nghệ khai thác chọn lọc các vỉa mỏng và vỉa cấu trúc phức tạp bằng máy xúc thuỷ lực cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh Hồ Sĩ Giao, Nguyễn Phụ Vụ 13/4/2004
12. Lại Hồng Thanh Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định hàm lượng công nghiệp tối thiểu phù hợp với sa khoáng thiếc ở miền Bắc Việt Nam Trần Mạnh Xuân 25/6/2004
13. Lê Ngọc Ninh Nghiên cứu các thông số cấu trúc lượng thuốc trong các lỗ mìn nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và bảo vệ môi trường ở một số mỏ lộ thiên Việt Nam Nhữ Văn Bách 20/3/2008
14. Lê Văn Quyển Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn và xác định mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ lộ thiên Việt Nam Nhữ Văn Bách, Hồ Sĩ Giao 2/7/2008
15. Mai Thế Toản Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm xây dựng bản hướng dẫn chi tiết đánh giá tác động môi trường cho nghành khai thác Mỏ Lộ thiên Hồ Sĩ Giao, Phạm Khôi Nguyên 24/2/2009
16. Hoàng Tuấn Chung Nghiên cứu công nghệ khai thác lộ thiên phù hợp cho các mỏ nhỏ ở Việt Nam Nguyễn Phụ Vụ, Hồ Sĩ Giao 27/5/2011
17. Lê Thị Thu Hoa Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thuỷ lực gầu ngược nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chọn lọc trên một số mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh Trần Mạnh Xuân 6/3/2011
18. Nguyễn Đình An Nghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nỏ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam Nhữ Văn Bách, Nguyễn Đăng Tế 4/9/2014
19. Đặng Thị Hải Yến Nghiên cứu các giải pháp quản lý - kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ khai thác than Lộ Thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả Bùi Xuân Nam, Hồ Sĩ Giao 28/9/2014
20. Lưu Văn Thực Nghiên cứu công nghệ khai thác đối với các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam Hồ Sĩ Giao 19/8/2014
21. Đỗ Ngọc Tước Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ 24/4/2015
22. Hoàng Cao Phương Nghiên cứu giải pháp công nghệ và quản lý nhằm phát triển bền vững các mỏ khai thác vật liệu xây dựng ở Việt Nam Trần Mạnh Xuân, Nguyễn Phụ Vụ 20/6/2016
23. Nguyễn Xuân Quang Nghiên cứu công nghệ khai thác cát lòng sông ở Việt Nam nhằm đảm bao an toàn, bảo vệ môi trường và phục vụ công tác quản lý Hồ Sĩ Giao, Lại Hồng Thanh 20/4/2017
24. Đoàn Trọng Luật Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và ô tô cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Quảng Ninh Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đức Khoát 28/3/2018
25. Nguyễn Hoàng Nghiên cứu một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu 11/09/2020
26. Lê Quí Thảo Nghiên cứu công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu 25/09/2020
27. Nguyễn Tuấn Thành Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ Trần Mạnh Xuân, Lê Văn Quyển 25/02/2021
28. Nguyễn Anh Thơ Nghiên cứu giảm thiểu nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình khai thác tại các mỏ đá khu vực Bắc Trung Bộ Vũ Đình Hiếu, Mai Thế Toản 29/01/2021
29. Nguyễn Tam Tính Nghiên cứu kỹ thuật đổ thải đất đá hợp lý nhằm đảm bảo độ ổn định bãi thải trong điều kiện mưa mùa nhiệt đới cho các mỏ than lộ thiên vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu
30. Phonepaserth Soukhanouvong Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn trong công tác nổ mìn cho các mỏ khai thác đá vôi của nước CHDCND Lào Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu
31. Phạm Văn Việt Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống khe nứt với công nghệ khai thác nhằm nâng cao hệ số thu hồi đá khối cho một số mỏ đá ốp lát ở Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Hòa
32. Phan Hồng Việt Nghiên cứu xây dựng mô hình đóng cửa mỏ phù hợp cho các mỏ đá VLXD tỉnh Bình Dương Bùi Xuân Nam, Đỗ Ngọc Tước
33. Đinh Tiến Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và đảm bảo an toàn bãi thải quặng đuôi mỏ đồng Sin Quyền - Lào Cai Bùi Xuân Nam Carsten Drebenstedt