×
Giáo Trình
Stt Các tác giả Tên sách Nhà xuất bản Năm
1. Nhữ Văn Bách Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 1990
2. Lê Văn Quyển Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn Trường ĐH Mỏ - Địa chất 2000
3. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội 2009
4. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2015
5. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên (Tái bản , bổ sung) Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội 2016
6. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, Nhữ Thị Kim Dung An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất) Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội 2016
7. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, Nhữ Thị Kim Dung An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất) Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội 2016
8. Bùi Xuân Nam Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2016
Bài giảng
Stt Các tác giả Tên sách Nhà xuất bản Năm
1. Bùi Xuân Nam Tin học ứng dụng cho ngành Khai thác mỏ lộ thiên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2000
2. Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam Tiếng Anh chuyên môn ngành Khai thác mỏ lộ thiên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2000
3. Bùi Xuân Nam Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ - Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ thiên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2010
4. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ Những phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2010
5. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ lộ thiên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2010
6. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2010
7. PGS.TS. Hồ Sĩ Giao, TS. Lê Thị Thu Hoa, ThS. Nguyễn Hoàng Khai thác mỏ vật liệu xây dựng Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2015
Sách tham khảo
Stt Các tác giả Tên sách Nhà xuất bản Năm
1. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Lưu Văn Thực, Đỗ Ngọc Tước Khai thác quặng lộ thiên Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2007
2. Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam Từ và thuật ngữ chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên Anh-Việt, Việt-Anh Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2007
3. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2009
4. Nguyễn Đình Ấu (Chủ biên), Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Nguyễn Đình An Nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội 2009
5. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 2010
6. Hồ Sỹ Giao, Lê Văn Quyển, Hoàng Tuấn Chung, Đàm Trọng Thắng Nổ hóa học - lý thuyết và thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2010
7. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Mai Thế Toản, Nguyễn Anh Tuấn (Đồng chủ biên) và nnk Từ điển Anh - Việt ngành Mỏ và Môi trường Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2015
8. Đàm Trọng Thắng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2015
9. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh Khai thác khoáng sàng sa khoáng Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2015
10. Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Lê Ngọc Ninh, Nguyễn Đình An Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá VLXD của VN NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ 2015
11. Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên), Trần Quang Hiếu, Phạm Văn Việt Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2016
12. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo Công tác khoan nổ mìn và Kỹ thuật an toàn sử dụng VLNCN trong ngành mỏ - công trình Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2017
Sách chuyên khảo
Stt Các tác giả Tên sách Nhà xuất bản Năm
1. Bùi Xuân Nam (Chủ biên) và nnk An toàn và vệ sinh lao động trong ngành Mỏ Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2014
2. Bùi Xuân Nam (Chủ biên) và nnk Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2015
3. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Nguyễn Hoàng, Đoàn Trọng Luật Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và ô tô cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2020
4. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2020
5. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh Công nghệ khai thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2020