Trường Đại học Mỏ - Địa chất trân trọng thông báo và mời viết bài tham gia Hội nghị quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học Việt Nam - Ba Lan lần thứ 6 (Viet-Pol 2021) tổ chức vào tháng 11/2021 tại Việt Nam.

 Là một Hội nghị quốc tế thường niên được tổ chức lần đầu tiên năm 2014 tại Ba Lan, Viet - Pol (hay Pol - Viet) nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Ba Lan. Hội nghị được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam  -  Ba Lan và được luân phiên tổ chức tại hai nước với sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ quan hợp tác và doanh nghiệp của Việt Nam và Ba Lan.

Hội nghị Viet - Pol 2021 sẽ do Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Việt Nam) phối hợp cùng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH (Krakow, Ba Lan) tổ chức tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hội nghị mong muốn nhận được sự tham gia và đóng góp báo cáo của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý từ cả hai nước nhằm trao đổi ý tưởng nghiên cứu, hợp tác và giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới nhất.

Các báo cáo được chọn dự kiến đăng tại số tiếng Anh đặc biệt của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất của Việt Nam và Inzynieria Mineralna Journal thuộc danh mục Scopus của Ba Lan. 

Thông tin về Hội nghị như sau:

1. Các chủ đề của Hội nghị Viet-Pol 2021:

1. Geology and Mineral Resources

6. Tectonics, Geo-hazards and Earthquake

2. Mining and Geotechnical Engineering

7. New Technology in Geosciences

3. Energy Resources

8. Materials Science: Technology and Applications

4. Surveying and Mapping

9. Mechanics, Automation and Electrification

5. Geophysics and Environmental Geology

10. Management and Social Sciences

2. Ngôn ngữ: Tiếng Anh
3. Các mốc thời gian quan trọng:

Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt: 15/02/2021.
Thông báo chấp nhận bài: 15/3/2021.
Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/6/2021.
Thời hạn đăng ký tham dự: 15/8/2021.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

Hội nghị được tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2021

Tại The Heritage Ha Long, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam.

5. Chương trình thực địa:

Chương trình thực địa được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021

Tại Công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam. 

6. Phí Hội nghị: 

Phí tham dự Hội nghị

Phí tham gia thực địa

Đại biểu Việt Nam

Đại biểu nước ngoài

Đại biểu Việt Nam

Đại biểu nước ngoài

500 000 VND

50 EUR

1 000 000 VND

100 EUR

7. Thông tin liên hệ:

         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

         Điện thoại: +84 24 3752 0835, +84 24 3752 0834.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội nghị. 

Nguồn: http://humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/hop-tac-doi-ngoai-truyen-thong.aspx?ItemID=7885