Bộ môn Khai thác lộ thiên trân trọng thông báo, sáng ngày 10/12/2020 tại Trường Đại học mỏ Saint Petersburg - Liên Bang Nga đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án của sĩ cấp Trường của NCS. Đỗ Ngọc Hoàn với đề tài:

" The technical rationale for exploiting the group of Deonai, Cocsau and Caoson (Vietnam) open-pit coal mines "

- Ngành: Khai thác mỏ

- Mã số: 25.00.22

- Tiểu ban hướng dẫn: GS.TS. Fomin Sergey Igorevich

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án:

Ảnh 1. NCS. Đỗ Ngọc Hoàn trình bày luận án

Ảnh 2. NCS. Đỗ Ngọc Hoàn trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng

Ảnh 3. NCS. Đỗ Ngọc Hoàn chụp ảnh lưu niệm của Thầy giáo hướng dẫn

Ảnh 4. NCS. Đỗ Ngọc Hoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các NCS. Việt Nam đang học tập nghiên, nghiên cứu tại Trường đại học mỏ Saint Petersburg - Liên Bang Nga

Đưa tin: Bộ môn KTLT