Bộ môn Khai thác lộ thiên trân trọng kính mời Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và những người có quan tâm đến dự buổi Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Thành về đề tài: “Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ”; Ngành: Khai thác mỏ; mã số: 9520603.
          - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 25 tháng 02 năm 2021;
          - Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Tầng 3, Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự!